Ir al contenido
Logotipo del Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Logotipo de la Intervención General de la Administración del Estado.
Administración Presupuestaria

Control Financer Permanent i Auditoria Pública

Anualment la IGAE realitza treballs de control financer permanent i d'auditoria pública sobre el sector públic estatal, basats en un enfocament d'anàlisi de riscos.

La xarxa d'auditors està conformada per equips integrats en els serveis centrals de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat a través de l'Oficina Nacional d'Auditoria, la Intervenció General de la Seguretat Social i la Intervenció General de Defensa, així com pels equips destacats en la seva estructura descentralitzada en ministeris, òrgans directius i aquelles entitats públiques en les quals existeix intervenció delegada, així com les intervencions regionals i territorials repartides per tot el territori nacional.

En alguns centres, organismes i entitats aquests treballs comporten la realització d'actuacions de revisió del funcionament dels sistemes de tecnologies de la informació i comunicació que suporten la informació economicofinancera. Per a això es compta amb professionals especialitzats que exerceixen el seu treball en el Servei d'Auditoria Informàtica de l'Oficina d'Informàtica Pressupostària, que s'integren de forma multidisciplinària en el treball dels equips d'auditoria, realitzant, en funció dels objectius establerts, serveis d'auditories de seguretat, proves de dades i/o auditories de compliment, entre uns altres.

A través d'aquest canal es podrà accedir a les resolucions, instruccions, normes i notes tècniques dictades per la IGAE en aquest àmbit així com al butlletí de seguiment d'informes d'auditories de comptes.