Ir al contenido
Logotipo del Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Logotipo de la Intervención General de la Administración del Estado.
Administración Presupuestaria

Empro públic

Es pot accedir a través d'aquest apartat a la informació que el Ministeri d'Hisenda disposa sobre ofertes d'ocupació i concursos de personal funcionari i laboral, així com a informació sobre els processos selectius per a ingrés en els cossos superior d'interventors i auditors de l'Estat i tècnic d'auditoria i comptabilitat.

Oferta d'Ocupació Pública 2022

Real Decreto 407/2022 de 24 de mayo (BOE de 25 de mayo), por el que se aprueba la oferta ce empleo público para el año 2022.

Resum de places de la OEP adscrites a l'Administració Pressupostària:

Cos Superior d'Interventors i Auditors de l'Estat: Cos Tècnic d'Auditoria i Comptabilitat:
29 places d'accés lliure i 25 places de promoció interna138 places d'accés lliure i 6 places de promoció interna

Información del procés selectiu:

Información del procés selectiu: