Logotipo del Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Logotipo de la Intervención General de la Administración del Estado.
Administración Presupuestaria

Taxonomia XBRL CONTALOC

Àmbit d'aplicació i objectiu de la taxonomia

L'objectiu de la taxonomia és facilitar la rendició dels comptes anuals de les entitats locals i els seus organismes autònoms als òrgans de control extern, afavorint l'elaboració i transmissió de la informació per les entitats locals i la seva recepció i tractament pels òrgans de control extern.

La taxonomia CONTALOC comprèn la informació continguda en els documents que conformen els comptes anuals regulats en les Instruccions dels models Normal, Simplificat i Bàsic de comptabilitat local, aprovades per les respectives Ordres del Ministre d'Economia i Hisenda, de 23 de novembre de 2004. A aquesta informació se li ha afegit, per als models Normal i Simplificat, el Balanç de Comprovació.

PropietariDefinida per la Intervenció General de l'Administració de l'Estat, analitzada i tramitada en el si de l'Associació XBRL Espanya i publicada al portal de l'Administració Pressupostària en Internet (www.igae.pap.hacienda.gob.es)
Data d'emissió2010-01-20
Estat de la taxonomiaEstat final
Nivell d'aprovacióEn procés de revisió
Versió de la Taxonomia1.0
Versió de l'especificació XBRL empleadaEspecificació XBRL 2.1 de 2003-12-31 + corrected errata 2006-12-18 (Recommendation).
Contacte

Per intercanviar opinions i experiències: Fòrum Taxonomia XBRL CONTALOC

Per a incidències o consultes: soportebasical@igae.hacienda.gob.es

Comentaris

La taxonomia CONTALOC es va configurar inicialment com la unió de dues taxonomies, ICEL (Comptes anuals de les entitats locals i els seus organismes autònoms) i LENLOC (Liquidació del Pressupost de les entitats locals i els seus organismes autònoms), amb l'objectiu de facilitar la transmissió de la informació economicofinancera a subministrar per aquestes entitats.

La diferent situació d'ambdues taxonomies (ICEL, en elaboració i LENLOC, desenvolupada i en ús) ha imposat l'abandó d'aquesta configuració inicial, de manera que CONTALOC passa a identificar-se amb ICEL, i continua la vigència de la taxonomia LENLOC amb la finalitat de rendibilitzar el més possible els assoliments aconseguits en la seva aplicació pràctica.

Prefixos i Namespaces

Model Normal: contaloc-n

https://www.pap.hacienda.gob.es/es/fr/gaap/contaloc/contaloc-n/2009-mm-dd

Model Simplificat: contaloc-s

https://www.pap.hacienda.gob.es/es/fr/gaap/contaloc/contaloc-s/2009-mm-dd

Model Bàsic: contaloc-b

https://www.pap.hacienda.gob.es/es/fr/gaap/contaloc/contaloc-b/2009-mm-dd

Localització física de la taxonomia

Model Normal:

https://www.pap.hacienda.gob.es/ficherosxsd/contaloc/contaloc-n.xsd

Model Simplificat:

https://www.pap.hacienda.gob.es/ficherosxsd/contaloc/contaloc-s.xsd

Model Bàsic:

https://www.pap.hacienda.gob.es/ficherosxsd/contaloc/contaloc-b.xsd

Taxonomies incompatiblesCap
Documento resum CONTALOC-Descripció.pdf
Referències a altres taxonomiesNo s'han referenciat altres taxonomies
Informes XBRL d'exemple

Model Normal:

NIF_2009_NOR_EXPLICA-ENTIDADLOCAL.XBRL

Model Simplificat:

NIF_2009_SIM_EXPLICA-ENTIDADLOCAL.XBRL

Model Bàsic:

NIF_2009_BAS_EXPLICA-ENTIDADLOCAL.XBRL

Tots els fitxers CONTALOC_v1.0.zip
Visualitzador

Per a la visualització de fitxers xbrl conformes a la taxonomia, amb un format similar a la presentació dels informes en paper, s'ha desenvolupat un visualitzador que permet mostrar en un navegador web cadascun dels diferents informes inclosos en una instància. Aquest visualitzador XBRL CONTALOC es troba disponible per a descàrrega en l'apartat "Utilitats" d'aquesta mateixa secció.

Convertidor

Amb la finalitat de facilitar la implantació de la nova taxonomia XBRL CONTALOC i la seva futura utilització com a format normalitzat per als comptes anuals de les entitats locals i els seus organismes autònoms, s'ha desenvolupat una aplicació que permet realitzar la conversió a XBRL-CONTALOC de fitxers XML. Aquest convertidor XML a XBRL CONTALOC es troba disponible per a descàrrega en l'apartat "Utilitats" d'aquesta mateixa secció.