Logotipo del Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Logotipo de la Intervención General de la Administración del Estado.
Administración Presupuestaria

Guies per a l'obertura de la Comptabilitat

A continuació s'inclouen les taules de equivalència de comptes i conceptes pressupostaris per a l'obertura de la comptabilitat de les entitats locals l'1 de gener de 2006 i l'1 de gener de 2015.

Així mateix, s'inclouen les Notes elaborades per la Intervenció General de l'Administració de l'Estat per facilitar l'obertura de la comptabilitat l'1 de gener de 2015.

Guies per a l'obertura de la Comptabilitat 2006 2006

Guies per a l'obertura de la Comptabilitat 2006 2015