Logotipo del Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Logotipo de la Intervención General de la Administración del Estado.
Administración Presupuestaria

Formulari per a l'assessorament als Comitès Antifrau (CA) en procediments de bandera vermella per risc de conflicte d'interès

Els camps marcats amb * es consideren obligatoris a emplenar.

A. Identificació del CA que fa la consulta
B. Identificació de la persona que fa la consulta en nom del CA
Exemple Format Email: usuario@dominio.com
Exemple Format Telèfon: 655555555
C. Motiu de la consulta

D. Índex de documents que acompanyen a la consulta
I. Documentació

Solament és possible adjuntar un únic arxiu. En el cas de voler presentar diversos arxius, és necessari fer-ho en un arxiu comprimit del tipus ZIP, 7Z, *RAR, *TAR o un altre format(Límit 24 Mb)


Informació sobre protecció de dades personals: Les dades personals facilitades mitjançant el següent formulari seran tractats pel Servei Nacional de Coordinació Antifrau de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat amb la finalitat de la recerca d'irregularitats i casos de frau als interessos financers de la Unió Europea i, si escau, per a la tramitació dels procediments legalment establerts a l'efecte d'exigir les responsabilitats que en cada cas procedeixin. Les seves dades no seran comunicats a tercers. Podrà exercir els seus drets davant el responsable del tractament. Abans d'accedir al formulari i signar la sol·licitud ha de llegir la informació addicional sobre protecció de dades.