Ir al contenido
Logotipo del Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Logotipo de la Intervención General de la Administración del Estado.
Administración Presupuestaria

Presentació

La Unitat especialitzada d'assessorament en matèria de conflicte d'interès (*UACI) realitza les seves funcions en l'àmbit de la protecció dels interessos financers de la Unió Europea en l'execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (*PRTR), conforme al marc establert en el Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, pel qual s'estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència.

La Unitat es troba integrada en la Intervenció General de l'Administració de l'Estat d'acord amb el previst en la disposició addicional 112 de la llei 31/2022, de Pressupostos Generals de l'Estat per 2023. L'Ordre *HFP 55/2023, de 25 de gener, que desenvolupa la citada disposició addicional, li assigna les funcions de:

  • Emissió de l'informe amb l'opinió sobre l'efectiva existència d'un risc de conflicte d'interès, quan sigui sol·licitada per un comitè antifrau en el desenvolupament del procediment previst en l'article 6 de la citada Ordre. Accés al formulari per a la consulta dels Comitès Antifrau
  • Difusió de bones pràctiques per evitar i prevenir conflictes d'interès.
  • Elaboració de manuals pràctics sobre la identificació i la forma d'abordar situacions de conflicte d'interès, dirigits tant als comitès antifrau com als gestors.
  • Informar amb caràcter previ qualsevol disposició que es dicti o procediment que s'estableixi per evitar els conflictes d'interès