Logotipo del Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Logotipo de la Intervención General de la Administración del Estado.
Administración Presupuestaria

Presentació

La Unitat especialitzada d'assessorament en matèria de conflicte d'interès (*UACI) realitza les seves funcions en l'àmbit de la protecció dels interessos financers de la Unió Europea en l'execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (*PRTR), conforme al marc establert en el Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, pel qual s'estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència.

La Unitat es troba integrada en la Intervenció General de l'Administració de l'Estat d'acord amb el previst en la disposició addicional 112 de la llei 31/2022, de Pressupostos Generals de l'Estat per 2023. L'Ordre *HFP 55/2023, de 25 de gener, que desenvolupa la citada disposició addicional, li assigna les funcions de:

  • Emissió de l'informe amb l'opinió sobre l'efectiva existència d'un risc de conflicte d'interès, quan sigui sol·licitada per un comitè antifrau en el desenvolupament del procediment previst en l'article 6 de la citada Ordre. Accés al formulari per a la consulta dels Comitès Antifrau
  • Difusió de bones pràctiques per evitar i prevenir conflictes d'interès.
  • Elaboració de manuals pràctics sobre la identificació i la forma d'abordar situacions de conflicte d'interès, dirigits tant als comitès antifrau com als gestors.
  • Informar amb caràcter previ qualsevol disposició que es dicti o procediment que s'estableixi per evitar els conflictes d'interès