Logotipo del Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Logotipo de la Intervención General de la Administración del Estado.
Administración Presupuestaria

Una altra informació econòmica financera

S'ofereix en aquest apartat informació elaborada per la IGAE sobre diferents aspecte de la gestió econòmic financera del sector públic.

ALTRA INFORMACIÓ ECONÒMIC - FINANCERA DEL SECTOR PÚBLIC ESTATAL

Informació anual

ALTRA INFORMACIÓ ECONÒMIC - FINANCERA ADMINISTRACIÓ CENTRAL

Informació mensual

UNA ALTRA INFORMACIÓ ECONÒMIC - FINANCERA ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'ESTAT

Informació trimestral

UNA ALTRA INFORMACIÓ ECONÒMIC - FINANCERA DEL SECTOR PÚBLIC INSTITUCIONAL ESTATAL, GRUPS CONSOLIDABLES ESTATALS I ENTITATS DE LA DISPOSICIÓ ADDICIONAL NOVENA DE LA LGP

Informació anual