Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Intervención General de la Administración del Estado.
Administración Presupuestaria

Sector empresarial i fundacional. Composició i estructura

A través dels informes economicofinancers, es mostra una anàlisi de les empreses i fundacions estatals, la seva estructura i situació econòmica, financera i patrimonial, complementada per un estudi sobre les empreses, fundacions i consorcis públics en tots els àmbits de l'Administració.

A partir de 2014 no s'elabora aquest informe, ja que la informació s'ofereix a través de la basi dades de l'inventari d'ens del sector públic IINVENTE.