Ir al contenido
Logotipo del Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Logotipo de la Intervención General de la Administración del Estado.
Administración Presupuestaria

Contactes

Contactos

En aquest apartat apareixen les adreces de contacte per a qualsevol consulta relacionada amb els continguts d'aquest web, d'acord amb la seva naturalesa.

Intervenció General de l'Administració de l'Estat:
informacionIGAE@igae.hacienda.gob.es
Direcció General de Pressupostos (Dirección General de Presupuestos):
InternetDGPresupuestos@sepg.hacienda.gob.es
Direcció General de Costos de Personal i Pensions Públiques (Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas):
Clases.pasivas@sepg.hacienda.gob.es
Direcció General de Fons Europeos (Dirección General de Fondos Europeos):
fondoscomunitarios@sepg.hacienda.gob.es
Subdirecció General D'incentius Regionals (Subdirección General de Incentivos Regionales):
sgincentivos@sepg.hacienda.gob.es