Ir al contenido
Logotipo del Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Logotipo de la Intervención General de la Administración del Estado.
Administración Presupuestaria

Funció Interventora

Aquesta modalitat suposa la realització d'un control previ de legalitat sobre tots els actes de l'Administració de l'Estat i dels seus organismes autònoms que donin lloc al reconeixement de drets i d'obligacions de contingut econòmic, així com els ingressos i pagaments que d'ells es derivin i la recaptació, inversió o aplicació en general dels cabals públics.

L'exercici de la funció interventora comprèn: la fiscalització prèvia dels actes que reconeguin drets de contingut econòmic, aprovin despeses, acordin moviments de fons i valors o aquells que siguin susceptibles de produir-los; la intervenció de la liquidació de la despesa i de la inversió; la intervenció formal de l'ordenació del pagament i la intervenció material del pagament.

En aquest canal es podrà accedir a les principals resolucions i circulars d'aquesta modalitat així com diversa informació estadística sobre aspectes tals com les designacions efectuades per a la comprovació material de la inversió, o les convalidacions de despesa pública aprovades en l'àmbit del sector públic estatal.

Les consultes que sobre aquesta matèria són resoltes per la IGAE estan accessibles en la base de dades Lei.