Logotipo del Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Logotipo de la Intervención General de la Administración del Estado.
Administración Presupuestaria

Comptabilitat nacional. Sèrie trimestral. Operacions no financeres del subsector Administració Regional. Detall per comunitat autònoma

Es presenten les operacions no financeres, en termes de la comptabilitat nacional, realitzades amb periodicitat trimestral pel subsector Administració Regional (S.1312), així com per cadascuna de les comunitats autònomes. La imputació d'operacions i la delimitació institucional s'ha efectuat d'acord amb les normes i criteris del Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals de la Unió Europea (SEC 2010),Revisió Estadística 2019.