Logotipo del Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Logotipo de la Intervención General de la Administración del Estado.
UE23, Abre nueva ventana
Administración Presupuestaria

Comptabilitat nacional. Informació empreses públiques

És una publicació anual que proporciona una visió de les operacions realitzades per les empreses públiques incloses en el sector institucional de les societats no financeres. Presenta els comptes econòmics per sectors institucionals i també per branques d'activitat, elaborats segons els criteris metodològics del SEC-95. La informació de base procedeix dels comptes anuals definitius aprovats de les diverses unitats públiques incloses en aquest sector, per la qual cosa les dades presentades en aquesta publicació tenen caràcter definitiu.