Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Intervención General de la Administración del Estado.
Administración Presupuestaria

Comptabilitat Nacional. Informe mensual de les Administracions Públiques sense incloure l'Administració Local

Informació mensual de les operacions no financeres efectuades per l'agregat dels subsectors Administració Central, Administració Regional i Fons de la Seguretat Social, d'acord amb els criteris de la comptabilitat nacional (SEC 2010), Revisió Estadística 2019.