Logotipo del Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Logotipo de la Intervención General de la Administración del Estado.
Administración Presupuestaria

Comptes de les Administracions Públiques. Informació Trimestral

Els Comptes Trimestrals del sector Administracions Públiques s'emmarquen en les estadístiques sobre les finances públiques a curt termini dels Estats membres, que el seu objectiu és proporcionar als responsables d'elaborar les polítiques econòmiques les dades necessàries en els quals basar les seves decisions. A més dels comptes del sector, d'acord amb la legislació nacional, també es presenten els comptes trimestrals dels seus subsectors: Administració central, Administració regional, Administració local i Fons de la seguretat social.