Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Intervención General de la Administración del Estado.
Administración Presupuestaria

Comptabilitat nacional. Comptes de les administracions publiques. Informació anual

Publicació estadística de periodicitat anual que proporciona una visió completa de les operacions realitzades per totes les unitats classificades en el sector Administracions Públiques. Es presenten els comptes econòmics recollides en el SEC per als sectors institucionals. En particular els comptes corrents i d'acumulació i els saldos comptables. Les dades de base procedeixen de les liquidacions definitives dels pressupostos de totes les unitats, la qual cosa suposa que no puguin estar disponibles fins que conclogui el procés legal de tancament comptable i es rebin en la Intervenció General totes les liquidacions.

Comptes de les Administracions Públiques 

Exercicis anteriors