Logotipo del Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Logotipo de la Intervención General de la Administración del Estado.
UE23, Abre nueva ventana
Administración Presupuestaria

Comptabilitat nacional. Indicadors establerts en la Directiva 2011/85/UE

El Capítol VI de la Directiva 2011/85/UE sobre Transparència de les finances de les Administracions Públiques i àmbit d'aplicació global dels marcs pressupostaris estableix en l'article 14.3: “Els Estats membres publicaran, pel que fa a tots els subsectors de les administracions públiques, la informació pertinent sobre els passius contingents que puguin incidir de manera significativa als pressupostos públics, en particular les garanties públiques, els préstecs morosos i els passius resultants de l'activitat de les corporacions públiques, indicant la seva magnitud. Els Estats membres publicaran així mateix informació sobre la participació de les administracions públiques al capital de societats privades i públiques en el cas de sumes econòmicament importants”.