Logotipo del Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Logotipo de la Intervención General de la Administración del Estado.
Administración Presupuestaria

Comptabilitat nacional. Sèrie trimestral. Operacions no financeres del subsector Administració central

Es presenten les operacions no financeres, en termes de la comptabilitat nacional, realitzades amb periodicitat trimestral pel subsector Administració Central (S.1311). La imputació d`operacions i la delimitació institucional s`ha efectuat d'acord a les normes i criteris del Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals de la Unió Europea (SEC 2010), Revisió Estadística 2019.