Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Intervención General de la Administración del Estado.
Administración Presupuestaria

Calendari de divulgació de dades. FMI Projecte NEDD/SDDS

Aquesta pàgina indica les dates en les quals està prevista la difusió de les dades corresponents a les operacions no financeres del sector Administracions Públiques i de l'Estat, en termes de comptabilitat nacional, que elabora la IGAE, d'acord als requisits de les Normes Especials de Divulgació de Dades (NEDD) establertes pel FMI.

Última actualización: dd/mm/aaEnlace de acceso a la informaciónFecha de publicación
Noviembre Diciembre Enero
30/09/22 Administraciones Públicas ------
30/11/22 Estado Día 30 (10/22) Día 23 (11/22)(..)

Nota: Las fechas entre paréntesis (mes/año) indican el periodo al que van referidos los datos.