Logotipo del Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Logotipo de la Intervención General de la Administración del Estado.
Administración Presupuestaria

Comptabilitat nacional. Sèrie trimestral. Operacions no financeres del subsector Administració Local

Es presenten les operacions no financeres, en termes de la comptabilitat nacional, realitzades amb periodicitat trimestral pel subsector d'Administració Local (S.1313). La imputació d'operacions i la delimitació institucional s'ha efectuat d'acord a les normes i criteris del (SEC 2010), Revisió Estadística 2019.