Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Intervención General de la Administración del Estado.
Administración Presupuestaria

Comptabilitat nacional. Sèrie trimestral. Operacions no financeres de les Administracions Públiques i els seus subsectors

Operacions no financeres, en termes de la comptabilitat nacional, efectuades amb periodicitat trimestral pel conjunt del sector de les Administracions públiques (S.13) i per cadascun dels seus subsectors: Administració Central (S.1311), Administració Regional (S.1312), Administració Local (S.1313) i Fons de la Seguretat Social (S.1314). La imputació d'operacions i la delimitació institucional s'ha efectuat d'acord a les normes i criteris del Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals de la Unió Europea (SEC 2010) Revisió Estadística 2019.