Logotipo del Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Logotipo de la Intervención General de la Administración del Estado.
Administración Presupuestaria

Comptabilitat nacional. Sèrie trimestral. Operacions no financeres de les Administracions Públiques i els seus subsectors

Operacions no financeres, en termes de la comptabilitat nacional, efectuades amb periodicitat trimestral pel conjunt del sector de les Administracions públiques (S.13) i per cadascun dels seus subsectors: Administració Central (S.1311), Administració Regional (S.1312), Administració Local (S.1313) i Fons de la Seguretat Social (S.1314). La imputació d'operacions i la delimitació institucional s'ha efectuat d'acord a les normes i criteris del Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals de la Unió Europea (SEC 2010) Revisió Estadística 2019.