Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Intervención General de la Administración del Estado.
Administración Presupuestaria

Comptabilitat Nacional. Sèrie anual. Classificació funcional de la despesa de les Administracions Públiques (COFOG)

Aquesta informació mostra una presentació creuada de la despesa del sector administracions públiques classificat per funcions (finalitat de la despesa) i la naturalesa econòmica, d'acord amb les operacions establertes en el SEC.