Ir al contenido
Logotipo del Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Logotipo de la Intervención General de la Administración del Estado.
Administración Presupuestaria

Comptabilitat Nacional. Informe trimestral de les Administracions Públiques

Aquesta publicació recull les operacions no financeres realitzades en el trimestre de referència en termes de comptabilitat nacional, tant pel sector Administracions Públiques (S.13) com pels subsectors que ho integren: Administració Central (S.1311), Estat i Organismes de l'Administració Central, Administració Regional (S.1312), amb detall de cadascuna de les Comunitats Autònomes, Administració Local (S.1313) i Fons de la Seguretat Social (S.1314). Els criteris metodològics utilitzats per a la delimitació institucional i per al registri i imputació dels operacions corresponen a l'establert pel Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals de la Va unir Europea (SEC 2010), Revisió Estadística 2019.