Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Intervención General de la Administración del Estado.
Administración Presupuestaria

FMI Projecto NEDD/SDDS Dades del Sector Fiscal sobre operacions no financeres

​​Espanya: Dades del Sector Fiscal (Operacions no financeres)

Data d'actualització: 29 d'abril de 2022

ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES I ESTAT

La informació correspon a les operacions no financeres realitzades pel conjunt del sector de les Administracions Públiques (S.13) i per l'agent Estat, d'acord als criteris de delimitació institucional i d'imputació i valoració d'operacions establerts pel Sistema Europeu de Comptes Nacionals de la Unió Europea (SEC 2010). Revisió Estadística 2019. Les dades estan adaptades a les especificacions del National Summary Data Page (NSDP), aprovats pel Consell Executiu del FMI, normes obligatòries per a tots els països que col·laboren en el projecte NEDD (Normes Especials per a la Divulgació de Dades).

​Descripción de los Datos NEDD/SDDSUnidad MonetariaPeriodo de ReferenciaÚltimo dato observadoDatos del periodo anteriorVariación en % sobre el periodo anteriorVariación en % sobre el mismo periodo del año anteriorEnlaces para ampliar información
Operaciones del sector Administraciones Públicas SEC 2010. Revisión Estadística 2019 IGAE
Recursosmillones de euros         2021(A)          526.957          465.499                13,2                        13,2 Recursos
Empleos millones de euros          2021(A)          609.776          580.699                  5,0                         5,0 Empleos
Déficit/Superávitmillones de euros          2021(A)          -82.819                            -115.200               -28,1                               -28,1 Necesidad de financiación
Operaciones del Estado (Datos del período) SEC 2010. Revisión Estadística 2019 IGAE
Recursosmillones de euros Marzo 2022​​            28.027            12.672                121,2                        16,0 Recursos
Empleosmillones de euros Marzo 2022            22.788            19.483                 17,0                        -1,5 Empleos
Déficit/Superávitmillones de euros Marzo 2022            5.239            -6.811                  -                       - Necesidad de financiación
Operaciones del Estado (Datos acumulados a fin del período) SEC 2010. Revisión Estadística 2019 IGAE
Recursosmillones de euros Marzo 2022           54.114            26.087                107,4                       17,2 Recursos
Empleosmillones de euros Marzo 2022           59.925            37.137                 61,4                       -1,5 Empleos
Déficit/Superávitmillones de euros Marzo​ 2022          -5.811          -11.050              -47,4                     ​-60,4​ Necesidad de financiación