Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Intervención General de la Administración del Estado.
Administración Presupuestaria

FMI Projecto NEDD/SDDS Dades del Sector Fiscal sobre operacions no financeres

Espanya: Dades del Sector Fiscal (Operacions no financeres)

Data d'actualització: 30 de gener de 2023

ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES I ESTAT

La informació correspon a les operacions no financeres realitzades pel conjunt del sector de les Administracions Públiques (S.13) i per l'agent Estat, d'acord als criteris de delimitació institucional i d'imputació i valoració d'operacions establerts pel Sistema Europeu de Comptes Nacionals de la Unió Europea (SEC 2010). Revisió Estadística 2019. Les dades estan adaptades a les especificacions del National Summary Data Page (NSDP), aprovats pel Consell Executiu del FMI, normes obligatòries per a tots els països que col·laboren en el projecte NEDD (Normes Especials per a la Divulgació de Dades).

Descripción de los Datos NEDD/SDDSUnidad MonetariaPeriodo de ReferenciaÚltimo dato observadoDatos del periodo anteriorVariación en % sobre el periodo anteriorVariación en % sobre el mismo periodo del año anteriorEnlaces para ampliar información
Operaciones del sector Administraciones Públicas SEC 2010. Revisión Estadística 2019 IGAE
Recursos millones de euros 2021(P) 527.918 467.572 12,9 12,9 Recursos
Empleos millones de euros 2021(P) 610.864 580.771 5,2 5,2 Empleos
Déficit/Superávitmillones de euros 2021(P) -82.946 -113.199 -26,7 -26,7 Necesidad de financiación
Operaciones del Estado (Datos del período) SEC 2010. Revisión Estadística 2019 IGAE
Recursosmillones de euros Noviembre 2022 15.53027.123 -42,7 -0,4 Recursos
Empleosmillones de euros Noviembre 2022 23.923 28.881 -17,2 -9,8 Empleos
Déficit/Superávitmillones de euros Noviembre 2022 -8.393 -1.758 377,4 -23,1 Necesidad de financiación
Operaciones del Estado (Datos acumulados a fin del período) SEC 2010. Revisión Estadística 2019 IGAE
Recursosmillones de euros Noviembre 2022 237.652 222.122 7,0 23,7 Recursos
Empleosmillones de euros Noviembre 2022 264.340 240.417 10,0 0,7 Empleos
Déficit/Superávitmillones de euros Noviembre 2022 -26.688 -18.295 45,9 -62,1 Necesidad de financiación