Logotipo del Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Logotipo de la Intervención General de la Administración del Estado.
Administración Presupuestaria

FMI Projecto NEDD/SDDS Dades del Sector Fiscal sobre operacions no financeres

Espanya: Dades del Sector Fiscal (Operacions no financeres)

Data d'actualització: 22 desembre 2023

ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES I ESTAT

La informació correspon a les operacions no financeres realitzades pel conjunt del sector de les Administracions Públiques (S.13) i per l'agent Estat, d'acord als criteris de delimitació institucional i d'imputació i valoració d'operacions establerts pel Sistema Europeu de Comptes Nacionals de la Unió Europea (SEC 2010). Revisió Estadística 2019. Les dades estan adaptades a les especificacions delNational Summary Data Page (NSDP), aprovats pel Consell Executiu del FMI, normes obligatòries per a tots els països que col·laboren en el projecte NEDD (Normes Especials per a la Divulgació de Dades).

Descripción de los Datos NEDD/SDDSUnidad MonetariaPeriodo de ReferenciaÚltimo dato observadoDatos del periodo anteriorVariación en % sobre el periodo anteriorVariación en % sobre el mismo periodo del año anteriorEnlaces para ampliar información
Operaciones del sector Administraciones Públicas SEC 2010. Revisión Estadística 2019 IGAE
Recursos millones de euros 2022(P) 574.095 529.208 8,5 8,5 Recursos
Empleos millones de euros 2022(P) 637.831 611.470 4,3 4,3 Empleos
Déficit/Superávitmillones de euros 2022(P) -63.736 -82.262 -22,5 -22,5 Necesidad de financiación
Operaciones del Estado (Datos del período) SEC 2010. Revisión Estadística 2019 IGAE
Recursosmillones de euros Noviembre 202317.157 29.671 -42,2 9,0 Recursos
Empleosmillones de euros Noviembre 2023 28.898 22.941 26,018,6 Empleos
Déficit/Superávitmillones de euros Noviembre 2023 -11.741 6.7300,0 36,1 Necesidad de financiación
Operaciones del Estado (Datos acumulados a fin del período) SEC 2010. Revisión Estadística 2019 IGAE
Recursosmillones de euros Noviembre 2023 240.796 223.639 7,7 1,2 Recursos
Empleosmillones de euros Noviembre 2023 272.423 243.525 11,9 1,7 Empleos
Déficit/Superávitmillones de euros Noviembre 2023 -31.627 -19.886 59,05,8 Necesidad de financiación