Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Intervención General de la Administración del Estado.
Administración Presupuestaria

FMI Projecto NEDD/SDDS Dades del Sector Fiscal sobre operacions no financeres

Espanya: Dades del Sector Fiscal (Operacions no financeres)

Data d'actualització: 10 de setembre de 2021

ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES I ESTAT

La informació correspon a les operacions no financeres realitzades pel conjunt del sector de les Administracions Públiques (S.13) i per l'agent Estat, d'acord als criteris de delimitació institucional i d'imputació i valoració d'operacions establerts pel Sistema Europeu de Comptes Nacionals de la Unió Europea (SEC 2010). Revisió Estadística 2019. Les dades estan adaptades a les especificacions del National Summary Data Page (NSDP), aprovats pel Consell Executiu del FMI, normes obligatòries per a tots els països que col·laboren en el projecte NEDD (Normes Especials per a la Divulgació de Dades).

​Descripción de los Datos NEDD/SDDSUnidad MonetariaPeriodo de ReferenciaÚltimo dato observadoDatos del periodo anteriorVariación en % sobre el periodo anteriorVariación en % sobre el mismo periodo del año anteriorEnlaces para ampliar información
Operaciones del sector Administraciones Públicas SEC 2010. Revisión Estadística 2019 IGAE
Recursosmillones de euros2020(P)465.379488.274-4,7 -4,7 Recursos
Empleos millones de euros 2020(P)588.279524.03712,312,3 Empleos
Déficit/Superávitmillones de euros 2020(P)-122.900-35.763243,7243,7 Necesidad de financiación
Operaciones del Estado (Datos del período) SEC 2010. Revisión Estadística 2019 IGAE
Recursosmillones de euros Agosto 202114.02524.893-43,7-2,0 Recursos
Empleosmillones de euros Agosto 202116.09929.969-46,3-39,6 Empleos
Déficit/Superávitmillones de euros Agosto 2021-2.074-5.076-59,1-83,2 Necesidad de financiación
Operaciones del Estado (Datos acumulados a fin del período) SEC 2010. Revisión Estadística 2019 IGAE
Recursosmillones de euros Agosto2021126.204112.17912,514,4 Recursos
Empleosmillones de euros Agosto2021176.735160.63610,03,3 Empleos
Déficit/Superávitmillones de euros Agosto2021-50.531-48.4574,3-16,8 Necesidad de financiación