Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Intervención General de la Administración del Estado.
Administración Presupuestaria

Comptabilitat Nacional. Ajudes a Institucions Financeres amb efecte en el dèficit públic

Aquesta taula presenta el cost de les activitats realitzades per l'administració en suport directe a les institucions financeres (no s'inclouen les mesures de suport econòmic general). El saldo net d'aquestes ajudes es mostra trimestralment des de 2008, any d'inici de la crisi financera (finalitzada al desembre de 2013), fins a l'actualitat.