Ir al contenido
Logotipo del Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Logotipo de la Intervención General de la Administración del Estado.
Administración Presupuestaria

Utilitats

Per a la visualització de fitxers «xml» del format normalitzat del Compte General i de fitxers «xbrl» conformes a la taxonomia CONTALOC, s'han desenvolupat visualitzadors que realitzen una transformació del fitxer a format «html» de manera que pugui ser mostrat per un navegador web amb una presentació similar a els informes en paper.

Amb la finalitat de facilitar la implantació de la nova taxonomia XBRL-CONTALOC i la seva futura utilització com a format normalitzat per als comptes anuals de les entitats locals i els seus organismes autònoms, s'ha desenvolupat un convertidor que permet realitzar la transformació a XBRL-CONTALOC de fitxers XML.