Logotipo del Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Logotipo de la Intervención General de la Administración del Estado.
Administración Presupuestaria

Kutxa-kontularitza eta kontularitza nazionala. Hileko txostena: Estatuaren jarduera ekonomikoa eta finantzarioaren adierazle nagusiak

Hileko argitalpen honek Estatuak egiten dituen diru-sartze eta gastu eragiketarik nagusienen egitura eta ebaluazioa erakusten du, kutxari zein kontularitza nazionalari dagokionez. Dokumentuak gaur egungo egoeraren alderik garrantzitsuenak deskribatzen dituzten taulak eta grafikoak dakartza barne.

Informes