Logotipo del Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Logotipo de la Intervención General de la Administración del Estado.
Administración Presupuestaria

Gainbegiratze iraunkorra

IGAEri esleitzen zaio funtzio hau Sektore Publikoaren Erregimen Juridikoari buruzko urriaren 1eko 40/2015 Legearen 85.3 artikuluari jarraiki. Bere lana izango da, hortaz, Estatuko instituzioen sektore publikoko erakunde guztiek, sortzen direnetik desagertzen diren arte, aipatu Legean xedatutako baldintzak betetzen dituztela egiaztatzea, eta zehatz-mehatz:

  • Sortu izana justifikatzen dituzten egoerak benetakoak direla ikustea.
  • Erakundeek finantza-iraunkortasuna dutela egiaztatzea.
  • Sortzeko helburuak betetzen ez direnean, desagertzeko kausak benetakoak direla egiaztatzea, edo helburuak lortzeko egoera onena ez direla aztertzea erakundeak indarrean jarraitzeko.

Onartu berria da apirilaren 9ko HFP/371/2018 Agindua, zeinaren bidez arautzen dira Estatuko sektore publiko instituzionala osatzen duten erakundeen gainbegiratze iraunkorrari dagozkion planifikazio-, egikaritze- eta ebaluazio-jarduerak. Agindu horrek arautzen ditu Estatuko Administrazioaren Esku Hartzailetza Nagusiak gainbegiratze iraunkorraren alorrean burutu behar dituen jarduerak.