Logotipo del Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Logotipo de la Intervención General de la Administración del Estado.
Administración Presupuestaria

Aurkezpena

Hurrengo orrialde hauetan, IGAEri esleitu zaion barne-kontrolari buruzko informazioa eskaintzen da, hain zuzen ere, estatuko sektore publikoaren kudeaketa ekonomiko eta finantzarioari buruzkoa.

Aipatu barne-kontrola esaten zaio kontu-hartzailetzari eta egin beharreko finantza-kontrolari eta kontu-ikuskaritza publikoari, diru-laguntza nazionalen eta laguntza publikoen finantza-kontrolari eta Europako funtsen finantza-kontrolari; atal honetan sakonduko dira modalitate horiek.