Logotipo del Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Logotipo de la Intervención General de la Administración del Estado.
UE23, Abre nueva ventana
Administración Presupuestaria

Europako funtsei eragiten dieten iruzur edo irregulartasunei buruzko informazioa jakinaraztea

Europako funtsekin finantzatutako proiektu edo eragiketei dagokienez iruzur edo irregulartasun gisa har daitezkeen gertakariak ezagutarazi nahi badizkiozu Iruzurraren aurkako Koordinazioko Zerbitzu Nazionalari (SNCA), INFOFRAUDE kanala erabil dezakezu.

Infofraude kanala: INPRIMAKIA
Bidalitako informazioaren azterketa
  • SNCA jasotako informazioa aztertuko du nola tratatu behar duen erabakitzeko. Horretarako behar diren egiaztapen eta jarduerak egingo ditu.

  • No obstante, no se dará curso a la información recibida cuando la misma estuviera manifiestamente infundada o cuando la escasez de la información remitida, la descripción excesivamente genérica e inconcreta de los hechos o la falta de elementos de prueba suministrados no permitan al SNCA realizar una verificación razonable de la información recibida y una determinación mínima del tratamiento que deba darse a los hechos comunicados, además de en el resto de supuestos contemplados en la Comunicación 1/2017, de 6 de abril y Anexo a la Comunicación 1/2017.

Konfidentzialtasun-bermea
  • Informazioa jakinarazten duen pertsonak berariaz bestelakorik adierazi ezean, Iruzurren Aurkako Koordinaziorako Zerbitzu Nazionalak konfidentzialtasun osoz gordeko du zure nortasuna, eta ez dio inolako pertsonari jakinaraziko.

  • Horretarako, Iruzurren Aurkako Koordinaziorako Zerbitzu Nazionalak egiten dituen jakinarazpen, egiaztapen-jarduera edo dokumentazio-eskaera guztietan ez da agertuko informazioa bidali duen pertsonaren nortasunari buruzko inolako daturik, ezta nortasun osoa edo zati bat erakuts dezaketen beste edozein ere.

  • Halaber, Iruzurraren Aurkako Koordinaziorako Zerbitzu Nazionalak jarduketak beste organo batzuetara bidali behar dituenean, horiek dagozkion prozedurak bidera ditzaten, aurreko paragrafoan zehazten dena aplikatuko zaio organo horietara bidaltzen den dokumentazioari, eskumeneko organoak edo Ministerio Fiskala direnean eta prozedura judizialaren araudi erregulatzaileak beste gauza bat eskatzen duenean izan ezik. Azken kasuan, berriemailearen nortasuna bakarrik ezinbesteko pertsonei edo organoei jakinaraziko zaie.

  • Azkenik, dagokion prozeduraren araudi erregulatzaileak baimena ematen duen heinean, Iruzurraren Aurkako Koordinaziorako Zerbitzu Nazionalak egingo ditu izapideak jarduerak bidali dizkion organoaren aurrean, prozedura behar bezala gauzatu dadin. Modu horretan, Zerbitzu Nazionalak egingo du aipatu organoaren eta informazioa Zerbitzuari bidali dion pertsonaren arteko komunikazioa, pertsonaren nortasuna konfidentzialtasun osoz gordeko dela bermatuz.

Ez-interesduna
  • Jakinarazpenetarako kanalaren bidez informazioa bidaltzeak ez du esan nahi bidaltzailea interesduna denik emandako informazioaren ondorioz gerta litezkeen jarduera administratiboekiko, eta ez dio eskubidea ematen emaitza jakiteko, ezta eskumenik ere aipatu jardueren emaitzekin lotutako helegite edo erreklamaziorik aurkezteko ere.

Iruzurraren aurka Borrokatzeko Europako Bulegoari (OLAF) jakinarazi nahi badiozu, esteka honetan sartu behar duzu https://fns.olaf.europa.eu/main_es.htm o a la Fiscalía Europea (EPPO) a través del enlace https://www.eppo.europa.eu/es/form/eppo-report-a-crime