Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Intervención General de la Administración del Estado.
Administración Presupuestaria

Hornitzaileei ordaintzeko batez besteko denboraldiari buruzko txostena

Uztailaren 25eko 635/2014 Errege Dekretuak, administrazio publikoen hornitzaileei ordaintzeko batez besteko denboraldia kalkulatzeko metodologia eta Aurrekontuen Egonkortasunari eta Finantza Iraunkortasunari buruzko apirilaren 27ko 2/2012 Lege Organikoaren bidez ezartzen diren finantziazio erregimenetako baliabideak atxikitzeko baldintzak eta prozedura garatzen dituenak, 6.1 artikuluan dio Estatuaren Administrazioaren Kontu-hartzailetza Nagusiak kalkulatuko duela Administrazio Zentralaren hornitzaileei ordaintzeko batez besteko denboraldiari buruzko informazioa, aipatu artikuluan jasotakoa. Agindu hau betetzeko, IGAEk hilero argitaratuko du informazio hori.

Urtea 2023 

   Abril 2023

    Publicación (PDF)                         Cuadros (Excel)

   Marzo 2023

    Publicación (PDF)                         Cuadros (Excel)

   Febrero 2023

    Publicación (PDF)                         Cuadros (Excel)

   Enero 2023

    Publicación (PDF)                         Cuadros (Excel)   

 

Aurreko ariketak Urtea