Logotipo del Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Logotipo de la Intervención General de la Administración del Estado.
Administración Presupuestaria

Aurkezpena

Hurrengo orrialde hauetan, IGAEk kontabilitate publikoaren zuzendaritza- eta kudeaketa-zentro moduan egiten duen lanari buruzko informazioa eskaintzen da.

Kanal hau, hainbat azpi-kanaletan dago egituratuta. Lehenengoa indarreko Kontabilitate Publikoaren Plan Orokorra da, alor honetako arau oinarria. Halaber, araudiei buruzko informazioaz gainera, txostenak eta bestelako estatistikak ere eskaintzen dira, estatuko kontabilitate publikokoak, tokiko kontabilitate publikokoak eta kontabilitate nazionalekoak.

IGAEk ildo honetan argitu dituen kontsultak Lei datu-basean daude.