Logotipo del Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Logotipo de la Intervención General de la Administración del Estado.
UE23, Abre nueva ventana
Administración Presupuestaria

Europako funtsen finantza-kontrola

Finantza-eragiketen gaineko kontrol-jardueren artean barne hartzen dira, guztiz edo zati batean, Europako Egitura eta Inbertsio Funtsen kargura (EGEF, EGIF, Kohesio Funtsa, FEMP eta LGENF), Nekazaritza Bermerako Europako Funtsaren, ELEFaren eta Europako beste funtsen kargura daudenak. Era berean, Estatuko Administrazioko Esku Hartzailetza Nagusiaren eta Eskualdeetako Funtsen Kontrol Sistema Nazionalaren baitan dauden beste unitateei esleitutako kontrolak ere koordinatzen ditu, eta horretarako, Kontu Ikuskaritza Agintaritza lanak egiten ditu alor honetan eta, bereziki, Erkidegoetako Instituzioekin eta Instituzio Nazionalekin izaten ditu harremanak.

Esteka interesgarriak:

Araudiak eta orientabideak:

Kontrol-planak

  • Europako funtsen kontrol-plana 2023-2024 ikuskari-urterako (Plan IGAE 2024)
  • AKATSEN ZUZENKETA: Estatuko Administrazioko Kontu-hartzailetza Nagusiaren ebazpena, 2023ko uztailaren 21ekoa, 2023-2024 auditoretza-urterako Europako Funtsen Kontrol Plana onartzen duena (IGAEren 2024rako Plana)