Logotipo del Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Logotipo de la Intervención General de la Administración del Estado.
Administración Presupuestaria

Europako funtsen finantza-kontrola

Finantza-eragiketen gaineko kontrol-jardueren artean barne hartzen dira, guztiz edo zati batean, Europako Egitura eta Inbertsio Funtsen kargura (EGEF, EGIF, Kohesio Funtsa, FEMP eta LGENF), Nekazaritza Bermerako Europako Funtsaren, ELEFaren eta Europako beste funtsen kargura daudenak. Era berean, Estatuko Administrazioko Esku Hartzailetza Nagusiaren eta Eskualdeetako Funtsen Kontrol Sistema Nazionalaren baitan dauden beste unitateei esleitutako kontrolak ere koordinatzen ditu, eta horretarako, Kontu Ikuskaritza Agintaritza lanak egiten ditu alor honetan eta, bereziki, Erkidegoetako Instituzioekin eta Instituzio Nazionalekin izaten ditu harremanak.

Asimismo, incluye las actuaciones de control así como de coordinación de controles asignados a otros órganos de control, como consecuencia del ejercicio de las funciones que tiene atribuidas la Intervención General de la Administración del Estado como Autoridad de Control del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR).

Esteka interesgarriak:

Araudiak eta orientabideak:

Kontrol-planak