Logotipo del Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Logotipo de la Intervención General de la Administración del Estado.
Administración Presupuestaria

Baliozkotzeak

Esku-hartzailetza nahitaezkoa izan arren bete ez denean, ezingo da obligazioa aitortu, ezta ordainketa bideratu ere. Eta ez egite hori konpondu arte ezingo da ekintza horietan esku hartu.

Jarraian dauden grafikoetan, 2022. urtean esku-hartzailetzaren betekizuna errespetatu gabe egindako obligazioak ageri dira, arrazoiaren eta gastuaren izaeraren arabera sailkatuta, bai eta 2017ko ekitalditik aurrera egondako bilakaera ere.

Obligaciones contraídas con omisión de la función interventora en 2022