Logotipo del Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Logotipo de la Intervención General de la Administración del Estado.
Administración Presupuestaria

Aurkezpena

Interes-gatazkaren arloko aholkularitza-unitate espezializatuak (UACI) Europar Batasunaren finantza-interesak babestearen arloan egiten ditu bere funtzioak, Berreskuratze, Eraldaketa eta Erresilientzia Plana (BEEP) gauzatzen, Berreskuratze eta Erresilientzia Mekanismoa ezartzen duen 2021eko otsailaren 12ko Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2021/241 (EB) Erregelamenduan ezarritako esparruaren arabera.

Unitatea Estatuko Administrazioko Kontu-hartzailetza Nagusian integratuta dago, 2023rako Estatuko Aurrekontu Orokorretako 31/2022 Legearen 112. xedapen gehigarrian ezarritakoaren arabera. Xedapen gehigarri hori garatzen duen HFP/55/2023 Aginduak funtzio hauek esleitzen dizkio:

  • Txostena egitea, interes-gatazkaren arriskua egoteari buruzko iritziarekin, Agindu horren 6. artikuluan ezarritako prozeduraren garapenean Iruzurraren Aurkako Batzordeak eskatzen duenean. Iruzurraren Aurkako Batzordeek kontsultatzeko inprimakian sartzea
  • Jardunbide egokiak hedatzea, interes-gatazkak saihesteko eta prebenitzeko.
  • Interes-gatazkako egoerak identifikatzeari eta haiei heltzeko moduari buruzko eskuliburu praktikoak prestatzea, iruzurraren aurkako batzordeentzat eta kudeatzaileentzat.
  • Interes-gatazkak saihesteko ematen den edozein xedapen edo ezartzen den edozein prozedura baino lehen informatzea.