Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Intervención General de la Administración del Estado.
Administración Presupuestaria

Contabilidade Nacional. Contas das Administracións Públicas. Información anual

Publicación estatística de periodicidade anual que proporciona unha visión completa das operacións realizadas por todas as unidades clasificadas no sector Administracións Públicas. Preséntanse as contas económicas recollidas no SEC para os sectores institucionais. En particular as contas correntes e de acumulación e os saldos contables. Os datos de base proceden das liquidacións definitivas dos orzamentos de todas as unidades, o que supón que non poidan estar dispoñibles ata que conclúa o proceso legal de peche contable e recíbanse na Intervención Xeral todas as liquidacións.