Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Intervención General de la Administración del Estado.
Administración Presupuestaria

Contas das Administracións Públicas. Información Trimestral

As Contas Trimestrais do sector Administracións Públicas enmárcanse nas estatísticas sobre as finanzas públicas a curto prazo dos Estados membros, cuxo obxectivo é proporcionar aos responsables de elaborar as políticas económicas os datos necesarios nos que basear as súas decisións. Ademais das contas do sector, de acordo coa lexislación nacional, tamén se presentan as contas trimestrais dos seus subsectores: Administración central, Administración rexional, Administración local e Fondos da seguridade social.