Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Intervención General de la Administración del Estado.
Administración Presupuestaria

Empreses estatals i fundacions. Informe econòmic – financer

A través dels informes economicofinancers, es mostra una anàlisi de les empreses i fundacions estatals, la seva estructura i situació econòmica, financera i patrimonial, complementada per un estudi sobre les empreses, fundacions i consorcis públics en tots els àmbits de l'Administració.

​Any 2018 Empreses i Fundacions

  Empresas y Fundaciones Estatales. Informe económico-financiero 2018

Informes exercicis anteriors​

Expandir lista/Contraer lista  Empreses i Fundacions estatals

Expandir lista/Contraer lista Empreses estatals

Expandir lista/Contraer lista Fundacions estatals