Ir al contenido
Logotipo del Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Logotipo de la Intervención General de la Administración del Estado.
Administración Presupuestaria

Calendari de publicacions

Publicacions de comptabilitat nacional 2024. Mensual

Publicacions de comptabilitat nacional Gener
Calendari de publicacions Gener
Publicacions i informesDiaEstat
Informe Principals Indicadors--
 • Operacions no financeres del consolidat de administració central, regional i fons de la seguretat social
 • Operacions no financeres de la administració central, regional i detall per comunitat autònoma i fons de la seguretat social

 • informe de les dadesconsolidat de la administració central, regional i fons de la seguretat social
31(11/23)-
Operacions no financeres de el Estat--
Publicacions de comptabilitat nacional Febrer
Calendari de publicacions Febrer
Publicacions i informesDiaEstat
Informe Principals Indicadors--
 • Operacions no financeres del consolidat de administració central, regional i fons de la seguretat social
 • Operacions no financeres de la administració central, regional i detall per comunitat autònoma i fons de la seguretat social

 • informe de les dadesconsolidat de la administració central, regional i fons de la seguretat social
--
Operacions no financeres de elEstat --
Publicacions de comptabilitat nacional Març
Calendari de publicacions Març
Publicacions i informesDiaEstat
Informe Principals Indicadors27 (12/23) (01/24) (02/24)-
 • Operacions no financeres del consolidat de administració central, regional i fons de la seguretat social
 • Operacions no financeres de la administració central, regional i detall per comunitat autònoma i fons de la seguretat social

 • informe de les dadesconsolidat de la administració central, regional i fons de la seguretat social
27 (12/23) (01/24)-
Operacions no financeres de elEstat 27 (12/23) (01/24) (02/24)-
Publicacions de comptabilitat nacional Abril
Calendari de publicacions Abril
Publicacions i informesDiaEstat
Informe Principals Indicadors29 (03/24)-
 • Operacions no financeres del consolidat de administració central, regional i fons de la seguretat social
 • Operacions no financeres de la administració central, regional i detall per comunitat autònoma i fons de la seguretat social

 • informe de les dadesconsolidat de la administració central, regional i fons de la seguretat social
29 (02/24)-
Operacions no financeres de elEstat 29 (03/24)-
Publicacions de comptabilitat nacional Maig
Calendari de publicacions Maig
Publicacions i informesDiaEstat
Informe Principals Indicadors31 (04/24)-
 • Operacions no financeres del consolidat de administració central, regional i fons de la seguretat social
 • Operacions no financeres de la administració central, regional i detall per comunitat autònoma i fons de la seguretat social

 • informe de les dadesconsolidat de la administració central, regional i fons de la seguretat social
31 (03/24)-
Operacions no financeres de elEstat 31 (04/24)-
Publicacions de comptabilitat nacional Juny
Calendari de publicacions Juny
Publicacions i informesDiaEstat
Informe Principals Indicadors28 (05/24)-
 • Operacions no financeres del consolidat de administració central, regional i fons de la seguretat social
 • Operacions no financeres de la administració central, regional i detall per comunitat autònoma i fons de la seguretat social

 • informe de les dadesconsolidat de la administració central, regional i fons de la seguretat social
28 (04/24)-
Operacions no financeres de elEstat 28 (05/24)-
Publicacions de comptabilitat nacional Julio
Calendari de publicacions Julio
Publicacions i informesDiaEstat
Informe Principals Indicadors 31 (06/24)-
 • Operacions no financeres del consolidat de administració central, regional i fons de la seguretat social
 • Operacions no financeres de la administració central, regional i detall per comunitat autònoma i fons de la seguretat social
 • Informe de les dades consolidat de la administració central, regional i fons de la seguretat social
31 (05/24)-
Operacions no financeres de el Estat 31 (06/24)-
Publicacions de comptabilitat nacional Agost
Calendari de publicacions Agost
Publicacions i informesDiaEstat
Informe Principals Indicadors--
 • Operacions no financeres del consolidat de administració central, regional i fons de la seguretat social
 • Operacions no financeres de la administració central, regional i detall per comunitat autònoma i fons de la seguretat social

 • informe de les dadesconsolidat de la administració central, regional i fons de la seguretat social
--
Operacions no financeres de elEstat --
Publicacions de comptabilitat nacional Setembre
Calendari de publicacions Setembre
Publicacions i informesDiaEstat
Informe Principals Indicadors11 (07/24) i 30 (08/24)-
 • Operacions no financeres del consolidat de administració central, regional i fons de la seguretat social
 • Operacions no financeres de la administració central, regional i detall per comunitat autònoma i fons de la seguretat social

 • informe de le dadesconsolidat de la administració central, regional i fons de la seguretat social
11 (06/24) i 30 (07/24)-
Operacions no financeres de elEstat 11 (07/24) i (08/24)-
Publicacions de comptabilitat nacional Octubre
Calendari de publicacions Octubre
Publicacions i informesDiaEstat
Informe Principals Indicadors31 (09/24)-
 • Operacions no financeres del consolidat de administració central, regional i fons de la seguretat social
 • Operacions no financeres de la administració central, regional i detall per comunitat autònoma i fons de la seguretat social

 • informe de les dadesconsolidat de la administració central, regional i fons de la seguretat social
31 (08/24)-
Operacions no financeres de elEstat 31 (09/24)-
Publicacions de comptabilitat nacional Novembre
Calendari de publicacions Novembre
Publicacions i informesDiaEstat
Informe Principals Indicadors29 (10/24)-
 • Operacions no financeres del consolidat de administració central, regional i fons de la seguretat social
 • Operacions no financeres de la administració central, regional i detall per comunitat autònoma i fons de la seguretat social

 • informe de les dadesconsolidat de la administració central, regional i fons de la seguretat social
29 (10/24)-
Operacions no financeres de elEstat 29 (10/24)-
Publicacions de comptabilitat nacional Desembre
Calendari de publicacions Desembre
Publicacions i informesDiaEstat
Informe Principals Indicadors23 (11/24)-
 • Operacions no financeres del consolidat de administració central, regional i fons de la seguretat social
 • Operacions no financeres de la administració central, regional i detall per comunitat autònoma i fons de la seguretat social

 • informe de les dadesconsolidat de la administració central, regional i fons de la seguretat social
23 (10/24)-
Operacions no financeres de elEstat 23 (11/24)-

Publicacions de comptabilitat nacional 2024, Trimestral

Publicacions de comptabilitat nacional Primer trimestre
Calendari de publicacions Primer trimestre
Publicacions i informes Dia Estat
Informi Comptes trimestrals no financeres de les AAPP27de març (4T/23)-
Operacions no financeres del sector AAPP i els seus subsectors (AACC, AARR i detall per comunitat autònoma, AALL i FFSS) 27 de març (4T/23)-
Publicacions de comptabilitat nacional Segon trimestre
Calendari de publicacions Segon trimestre
Publicacions i informesDiaEstat
Informi Comptes trimestrals no financeres de les AAPP28 de juny (1T/24)-
Operacions no financeres del sector AAPP i els seus subsectors (AACC, AARR i detall per comunitat autònoma, AALL i FFSS) 28 de juny (1T/24)-
Publicacions de comptabilitat nacional Tercer trimestre
Calendari de publicacions Tercer trimestre
Publicacions i informesDiaEstat
Informi Comptes trimestrals no financeres de les AAPP30 de setembre (2T/24)-
Operacions no financeres del sector AAPP i els seus subsectors (AACC, AARR i detall per comunitat autònoma, AALL i FFSS) 30 de setembre (2T/24)-
Publicacions de comptabilitat nacional Quart trimestre
Calendari de publicacions Quart trimestre
Publicacions i informesDiaEstat
Informi Comptes trimestrals no financeres de les AAPP23 de desembre (3T/24)-
Operacions no financeres del sector AAPP i els seus subsectors (AACC, AARR i detall per comunitat autònoma, AALL i FFSS)23 de desembre (3T/24)-

Publicacions de comptabilitat nacional 2024, Anual

Publicacions de comptabilitat nacional Anual
Calendari de publicacions Anual

Publicacions i informes

Dia

Estat
 • Operacions no financeres del sector AAPP i els seus subsectors (AACC, AARR i detall per comunitat autònoma, AALL i FFSS)

27 de març (2023A)

30 de setembre (2023P)

-
 • Comptes del sector Administracions Públiques;
23 de desembre (2022)-
 • Classificació de les funcions del sector AAPP (COFOG) i els seus subsectors (AACC, AARR i detall per comunitat autònoma, AALL i FFSS)
29 de novembre (2023P)-
 • Impostos i cotitzacions socials del sector AAPP i els seus subsectors (AACC, AARR i detall per comunitat autònoma, AALL i FFSS)
30 de setembre (2023P)-
 • Informi Classificació de les funcions de les Administracions Públiques (COFOG)
12 de gener (2022P)-

Publicacions de comptabilitat nacional 2024, Altres publicacions

Publicacions de comptabilitat nacional Altres publicacions
Calendari de publicacions Altres publicacions
Publicacions i informesDiaEstat
Notificació de dèficit i deute a la Comissió Europea22 d'abril: (1ª)* i el 22 d'octubre: (2ª)* -
Comptes Territorials23 de desembre (2022)-
Comptes de les Empreses Públiques 31 de enero (2020) i 23 de diciembre (2021)-
Indicadors Directiva 2011/85/UE 31 d'octubre i el 23 de desembre -
Inventari d'unitats de les AAPPPublicació no periòdica-

(*)Data condicionada a la publicació per Eurostat de la “NewsRelease ” corresponent a cada notificació