Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Intervención General de la Administración del Estado.
Administración Presupuestaria

Comptabilitat nacional. Comptes regionals. Informació anual

Publicació anual que complementa als Comptes de les Administracions Públiques i que està dedicada de forma exclusiva a desenvolupar les operacions realitzades pel subsector Administració regional per Comunitat autònoma i pel subsector Administració local per Comunitat autònoma i ciutats amb estatut d'autonomia. La metodologia i la informació de base utilitzades són les mateixes que les dels Comptes de les Administracions Públiques. Les dades presentades en aquesta publicació tenen caràcter de definitius.