Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Intervención General de la Administración del Estado.
Administración Presupuestaria

Informe sobre o período medio de pagamento a provedores

O artigo 6.1 do Real decreto 635/2014, do 25 de xullo, por que se desenvolve a metodoloxía de cálculo do período medio de pagamento a provedores das administracións públicas e as condicións e o procedemento de retención dos recursos dos réximes de financiamento previstos na Lei orgánica 2/2012, do 27 de abril, de estabilidade orzamentaria e sostibilidade financeira, establece que a Intervención Xeral da Administración do Estado calculará a información relativa ao período medio de pagamento a provedores da Administración central prevista no devandito artigo. Para dar cumprimento a este precepto, a IGAE publicará mensualmente esta información.

Ano 2021

  Octubre 2021

   Publicación (PDF)                        Cuadros (Excel)        

   Septiembre 2021

   Publicación (PDF)                        Cuadros (Excel)                          

   Agosto 2021 

    Publicación (PDF)                             Cuadros (Excel)

    Julio 2021

    Publicación (PDF)                        Cuadros (Excel)

    Junio

     Publicación (PDF)                            Cuadros (Excel)

    Mayo 2021

    Publicación (PDF)                             Cuadros (Excel)

     Abril 2021

     Publicación (PDF)                             Cuadros (Excel)

     Marzo 2021              

    Publicación (PDF)                             Cuadros (Excel)

      Febrero 2021

     Publicación (PDF)                             Cuadros (Excel)

     Enero 2021

    Publicación (PDF)                         Cuadros (Excel)   

 

Ejercicios anteriores