Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Intervención General de la Administración del Estado.
Administración Presupuestaria

Empresas estatais e fundacións. Informe económico – financeiro

A través dos informes económico- financeiros, móstrase unha análise das empresas e fundacións estatais, a súa estrutura e situación económica, financeira e patrimonial, complementada por un estudo sobre as empresas, fundacións e consorcios públicos en todos os ámbitos da Administración.

​​Ano 2018 Empresas e Fundacións

  Empresas y Fundaciones Estatales. Informe económico-financiero 2018

Informes exercicios anteriores

Expandir lista/Contraer lista  Empresas e Fundacións estatais

Expandir lista/Contraer lista Empresas estatais

Expandir lista/Contraer lista Fundacións estatais