Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Intervención General de la Administración del Estado.
Administración Presupuestaria

Caixa de contactos.

Rexistro contable de facturas. Caixa de contactos.

Co fin de proporcionar información ou recibir suxestións sobre o rexistro contable de facturas que entrará en funcionamento a partir do día 1 de xaneiro de 2014 segundo se regula no Proxecto de lei de impulso da factura electrónica e creación do rexistro contable de facturas, creouse a caixa de correo electrónico rcf@igae.hacienda.gob.es

Por outro lado, a comunicación de incidencias do rexistro contable de facturas, integrado no SIC’3, realizarase polas canles habituais é dicir:

  • Mediante o Sistema de Información de Notificación de Incidencias da Intervención Xeral da Administración do Estado (SINOI).
  • Mediante a “Caixa de suxestións” da páxina principal do SIC ’3.