Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Intervención General de la Administración del Estado.
Administración Presupuestaria

Execución de orzamento de gastos do Estado. Avance comentado. Administración Xeral do Estado2015

Esta publicación realízase en base ás esixencias establecidas no Acordo da Comisión Delegada do Goberno para Asuntos Económicos sobre melloras na transparencia no ámbito da información económica e estatística elaborada polo Goberno, e contén información sobre os pagos efectuados mensualmente, así como a nivel acumulado, desde comezo do exercicio e ata o fin do período ao que faga referencia.