Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Intervención General de la Administración del Estado.
Administración Presupuestaria

Execución de orzamento de gastos do Estado. Avance comentado. Administración Xeral do Estado. 2006

Esta publicación realízase con base nas esixencias establecidas no Acordo da Comisión Delegada do Goberno para Asuntos Económicos sobre melloras na transparencia no ámbito da información económica e estatística elaborada polo Goberno e contén información sobre os pagamentos efectuados mensualmente, así como a nivel acumulado, desde o comezo do exercicio ata o remate do período ao que faga referencia.