Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Intervención General de la Administración del Estado.
Administración Presupuestaria

Contabilidade Nacional. Serie anual. Operacións non financeiras do subsector Administración central

​Serie histórica de periodicidade anual, das operacións non financeiras realizadas polo subsector Administración Central (S.1311), en termos da contabilidade nacional (SEC 2010), Revisión Estatística 2019.