Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Intervención General de la Administración del Estado.
Administración Presupuestaria

Contabilidade nacional. Serie anual. Impostos e cotizacións sociais do subsector Fondos da Seguridade Social

​Impostos e cotizacións sociais. Serie desde 1995