Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Intervención General de la Administración del Estado.
Administración Presupuestaria

Contabilidade nacional. Serie anual. Impostos e cotizacións sociais do subsector Administración Rexional e detalle por comunidade autónoma

Impostos e cotizacións sociais. Serie desde 1995 para o sector Administración Rexional e serie desde 2012 para o detalle por comunidade autónoma