Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Intervención General de la Administración del Estado.
Administración Presupuestaria

Contabilidade Nacional. Serie mensual. Operacións non financeiras do Estado.

Información mensual das operacións non financeiras realizadas polo axente Estado, de acordo aos criterios metodolóxicos do Sistema Europeo de Contas Nacionais e Rexionais da Unión Europea (SEC 2010), Revisión Estatística 2019.