Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Intervención General de la Administración del Estado.
Administración Presupuestaria

FMI Proxecto NEDD/SDDS Datos do Sector Fiscal sobre operacións non financeiras

España: Datos del Sector Fiscal (Operaciones no financieras)

Data de actualización: 30 de xaneiro de 2023

ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E ESTADO

A información corresponde ás operacións non financeiras realizadas polo conxunto do sector das Administracións Públicas (S.13) e polo axente Estado, de acordo aos criterios de delimitación institucional e de imputación e valoración de operacións establecidos polo Sistema Europeo de Contas Nacionais da Unión Europea (SEC 2010). Revisión Estatística 2019. Os datos están adaptados ás especificacións do National Summary Data Page (NSDP), aprobados polo Consello Executivo do FMI, normas obrigatorias para todos os países que colaboran no proxecto NEDD (Normas Especiais para a Divulgación de Datos).

Descripción de los Datos NEDD/SDDSUnidad MonetariaPeriodo de ReferenciaÚltimo dato observadoDatos del periodo anteriorVariación en % sobre el periodo anteriorVariación en % sobre el mismo periodo del año anteriorEnlaces para ampliar información
Operaciones del sector Administraciones Públicas SEC 2010. Revisión Estadística 2019 IGAE
Recursos millones de euros 2021(P) 527.918 467.572 12,9 12,9 Recursos
Empleos millones de euros 2021(P) 610.864 580.771 5,2 5,2 Empleos
Déficit/Superávitmillones de euros 2021(P) -82.946 -113.199 -26,7 -26,7 Necesidad de financiación
Operaciones del Estado (Datos del período) SEC 2010. Revisión Estadística 2019 IGAE
Recursosmillones de euros Noviembre 2022 15.53027.123 -42,7 -0,4 Recursos
Empleosmillones de euros Noviembre 2022 23.923 28.881 -17,2 -9,8 Empleos
Déficit/Superávitmillones de euros Noviembre 2022 -8.393 -1.758 377,4 -23,1 Necesidad de financiación
Operaciones del Estado (Datos acumulados a fin del período) SEC 2010. Revisión Estadística 2019 IGAE
Recursosmillones de euros Noviembre 2022 237.652 222.122 7,0 23,7 Recursos
Empleosmillones de euros Noviembre 2022 264.340 240.417 10,0 0,7 Empleos
Déficit/Superávitmillones de euros Noviembre 2022 -26.688 -18.295 45,9 -62,1 Necesidad de financiación