Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Intervención General de la Administración del Estado.
Administración Presupuestaria

FMI Proxecto NEDD/SDDS Datos do Sector Fiscal sobre operacións non financeiras

​​​España: Datos del Sector Fiscal (Operaciones no financieras)

Data de actualización: 29 de abril de 2022

ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E ESTADO

A información corresponde ás operacións non financeiras realizadas polo conxunto do sector das Administracións Públicas (S.13) e polo axente Estado, de acordo aos criterios de delimitación institucional e de imputación e valoración de operacións establecidos polo Sistema Europeo de Contas Nacionais da Unión Europea (SEC 2010). Revisión Estatística 2019. Os datos están adaptados ás especificacións do National Summary Data Page (NSDP), aprobados polo Consello Executivo do FMI, normas obrigatorias para todos os países que colaboran no proxecto NEDD (Normas Especiais para a Divulgación de Datos).

​Descripción de los Datos NEDD/SDDSUnidad MonetariaPeriodo de ReferenciaÚltimo dato observadoDatos del periodo anteriorVariación en % sobre el periodo anteriorVariación en % sobre el mismo periodo del año anteriorEnlaces para ampliar información
Operaciones del sector Administraciones Públicas SEC 2010. Revisión Estadística 2019 IGAE
Recursosmillones de euros         2021(A)          526.957          465.499                13,2                        13,2 Recursos
Empleos millones de euros          2021(A)          609.776          580.699                  5,0                         5,0 Empleos
Déficit/Superávitmillones de euros          2021(A)          -82.819                            -115.200               -28,1                               -28,1 Necesidad de financiación
Operaciones del Estado (Datos del período) SEC 2010. Revisión Estadística 2019 IGAE
Recursosmillones de euros Marzo 2022​​            28.027            12.672                121,2                        16,0 Recursos
Empleosmillones de euros Marzo 2022            22.788            19.483                 17,0                        -1,5 Empleos
Déficit/Superávitmillones de euros Marzo 2022            5.239            -6.811                  -                       - Necesidad de financiación
Operaciones del Estado (Datos acumulados a fin del período) SEC 2010. Revisión Estadística 2019 IGAE
Recursosmillones de euros Marzo 2022           54.114            26.087                107,4                       17,2 Recursos
Empleosmillones de euros Marzo 2022           59.925            37.137                 61,4                       -1,5 Empleos
Déficit/Superávitmillones de euros Marzo​ 2022          -5.811          -11.050              -47,4                     ​-60,4​ Necesidad de financiación