Ir al contenido
Logotipo del Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Logotipo de la Intervención General de la Administración del Estado.
Administración Presupuestaria

Informe sobre o período medio de pago a provedores 2021

O artigo 6.1 do Real Decreto 635/2014, do 25 de xullo, polo que se desenvolve a metodoloxía de cálculo do período medio de pago a provedores das Administracións Públicas e as condicións e o procedemento de retención dos recursos dos réximes de financiamento previstos na Lei Orgánica 2/2012, do 27 de abril, de Estabilidade Orzamentaria e Sustentabilidade Financeira, establece que a Intervención Xeral da Administración do Estado calculará a información relativa ao período medio de pago a provedores da Administración Central prevista no citado artigo. Para dar cumprimento a este precepto, o IGAE publicará mensualmente esta información.

Ano 2021

   Diciembre 2021

  Publicación (PDF)                     Cuadros (Excel)

   Noviembre 2021

  Publicación (PDF)                      Cuadros (Excel) 

   Octubre 2021

  Publicación (PDF)                      Cuadros (Excel)     

   Septiembre 2021

  Publicación (PDF)                      Cuadros (Excel)                     

   Agosto 2021

    Publicación (PDF)                          Cuadros (Excel)

    Julio 2021

  Publicación (PDF)                     Cuadros (Excel)

    Junio 2021

    Publicación (PDF)                            Cuadros (Excel)

    Mayo 2021

  Publicación (PDF)                          Cuadros (Excel)

    Abril 2021

Publicación (PDF)                             Cuadros (Excel)

     Marzo 2021           

  Publicación (PDF)                           Cuadros (Excel)

      Febrero 2021

    Publicación (PDF)                             Cuadros (Excel)

     Enero 2021

  Publicación (PDF)                         Cuadros (Excel)